Fribomaskin.se

Grävarbeten i Skaraborg


070 - 350 10 20

Så Här går det till


1. Markägaren gör en ansökan om tillstånd att anlägga en infiltrationsanläggning hos MÖS i Skövde (Miljösamverkan östra Skaraborg).


2. Jag gräver provgropar hos er och tar markprov.


3. Vi sammanställer ansökan ihop och planerar var avloppet skall ligga.


4. Vi bestämmer en tid för utförandet och jag genomför det.


5. Jag sänder in en rapport till MÖS

Jag kommer gärna ut till dig och gräver en provgrop


Jordprov måste vara med i ansökan att få anlägga infiltrationsanläggning.

Exempel på infiltrationspaket

Facebook

Google+

Twitter