Fribomaskin.se

Grävarbeten i Skaraborg


070 - 350 10 20Skydda din källare

Det fins två olika metoder som vi använder oss av

Fukten gör att kylan äter upp och spränger i betongen.


Därefter kommer mögel och en svag källardoft

Vi gräver ett smalt dike utmed huset, ända ner till betongsulan.


Där ligger ofta gamla dräneringsrör i tegel, dessa byter vi ut till morderna i plast.


Gamla dagvattenledningar byts ut till moderna i pvc.


Husväggen skrapas ren från jord och skräp

Traditionell metod


Vi borstar ren väggen och tjärar nedre delen av källaren, kraftig kära på fotsulan.


Vi lägger dräneringsröret i gruspaket med fibermatta


Vi spikar upp platonmatta


Vi isolerar med frigolit


Vi återfyller med grus intil husfasaden

och sveper in i fibermatta.

Bästa metoden


Vi skrapar bort en stor del av den gamla tjäran på väggen. 


Vi lägger isodrän skivor runt huset.


Fibermatta utanför detta


Och återfyller med samma jord


Inget grus behövs förutom runt dräneringspaketet i botten

Ofta behåller man den gamla uppsamlingsbrunnen

www.isodran.se

Fribomaskin AB

är licensierad isodrän entreprenör och har utbildning samt befogenhet att gräva upp och dränera samt isolera källare med isodrän metoden, och har förbundigt sig att följa Isodräns samtliga instruktioner och lämna kunden dokument på utfört arbete.


Läs gärna mer på hemsidan

isodran.se

Fukt och mögel

Vi har en ytfräs som tar bort tjära och skräp från väggen.


Krävs som licensierad Isodrän anläggare

Platonmatta Frigolit o grus

Facebook

Google+

Twitter